Пожарни шлангове

Пожарен шланг с диаметър 38мм/8bar

Пожарен шланг с машинно вързани съединители тип „Щорц”, работно налягане 8bar, дължина 20м.

Пожарен шланг с диаметър 52мм/8bar

Пожарен шланг с машинно вързан със съединители тип „Щорц”, работно налягане 8bar, дължина 20м.

Пожарен шланг с диаметър 75мм/8bar

Пожарен шланг с машинно вързан със съединители тип „Щорц", работно налягане 8bar, дължина 20м.

Пожарен шланг с диаметър 110мм/8bar

Пожарен шланг с машинно вързан със съединители тип „Щорц”, работно налягане 8bar, дължина 20м.

Пожарен шланг с диаметър 38мм/16 bar

Пожарен шланг с машинно вързани съединители тип „Щорц”, работно налягане 16bar, дължина 20м.