Прахови пожарогасители

Прахов пожарогасител 1кг BC / ABC - ТОРНАДО

Зареден, напълно окомплектован (глава, манометър, маркуч, стойка за МПС / стойка за стена), със “CE” маркировка, EN3

Прахов пожарогасител 2кг BC / ABC - ТОРНАДО

Зареден, напълно окомплектован (глава, манометър, маркуч, стойка за МПС / стойка за стена), със “CE” маркировка, EN3.

Прахов пожарогасител 6кг BC / ABC - ТОРНАДО

Зареден, напълно окомплектован (глава, манометър, маркуч, стойка за стена), със “CE” маркировка, EN3.

Прахов пожарогасител 12кг BC / ABC - ТОРНАДО

Зареден, напълно окомплектован (глава, манометър, маркуч, стойка за стена), със “CE” маркировка, EN3.

Прахов пожарогасител 25кг BC / ABC - ТОРНАДО

Зареден, напълно окомплектован (глава, манометър, маркуч, пистолет).
Доставя се по поръчка.

Прахов пожарогасител 50кг BC / ABC - ТОРНАДО

Зареден, напълно окомплектован (глава, манометър, маркуч, пистолет).
Доставя се по поръчка.