Пожарни струйници

Пожарен струйник 52мм

Пластмасов, със съединител тип „Щорц”, за сбита и разпръсната струя.

Пожарен струйник 75мм

Метален, със съединител тип „Щорц”, за сбита и разпръсната струя.