СО2 пожарогасители

Пожарогасител СО2 – 2 кг - ТОРНАДО

Зареден, напълно окомплектован (глава, снегообразувател, стойка за стена), със “CE” маркировка, EN3

Пожарогасител СО2 5 кг - ТОРНАДО

Зареден, напълно окомплектован (глава, снегообразувател, стойка за стена), със “CE” маркировка, EN3

Пожарогасител СО2 2x5 кг (на количка) - ТОРНАДО

Зареден, напълно окомплектован (глава, снегообразувател), със “CE” маркировка.

Пожарогасител СО2 30 кг (на количка) - ТОРНАДО

Зареден, напълно окомплектован (глава, снегообразувател), със “CE” маркировка.
Доставя се по поръчка.