Пожарогасител СО2 2x5 кг (на количка) - ТОРНАДО

Пожарогасител СО2 2x5 кг (на количка) - ТОРНАДО

Зареден, напълно окомплектован (глава, снегообразувател), със “CE” маркировка.

(Външен диаметър):  ф152мм
(Обем): 15л.
(Дължина на цилиндъра): 1070мм
(Тегло на цилиндъра): 25кг.
(Тегло на пожарогасителя): 46кг.
(Съдържание на карбон диоксид в пожарогасителя): 10kg.
(Температурен интервал): -20С -60С
(Максимално работно налягане): 174bar
(Тестово налягане): 250bar
(Минимална дебелина на цилиндъра): 5.5мм
(Материал): CK45
(Пожарен клас): 183B
(Размер на опаковката): 46X30X120cm

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Пожарогасителите са предназначени за гасене на запалвания и/или начални пожари на твърди материали, леснозапалими и горими течности, газообразни вещества и електрически инсталации под напрежение до 1000V съгласно техническата характеристика на продуктите.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

За оборудване на сгради (жилищни, обществени, търговски, производствени, селскостопански и с масово събиране на хора и други), съоръжения, инсталации, транспортни средства, селскостопански машини и други.

ОБЩО УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП НА РАБОТА:

Всички пожарогасители се състоят от гасително вещество, метална бутилка за съхранението му, изтласкващ газ, вентил с предпазен клапан, манометър(за пожарогасителите от типа Н), маркуч или пистолет за насочване на струята, етикет по образец на БДС EN3, пломба и  аксесоари.Пожарогасителите работят на принципа на изтласкване на гасителното вещество към огнището на пожара под въздействието на изтласкващия газ.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ:

ИЗПОЛЗВАНЕ

За ползване на праховите, водните, водопенните и CO2 пожарогасители се скъсва пломбата и се издърпва предпазния шплент. Насочва се маркуча или пистолета към огнището на пожара и се натиска или завърта(според конструкциата) дръжката на вентила. При пожарогасителите с пистолет се натиска дръжката на пистолета.

ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ:

Пожарогасителите се опаковат в хартиени или полиетиленови опаковки и се съхраняват в тях в сухи проветриви помещения, защитени от пряка слънчева светлина, при температура от +5 С до +30 С

ПРОВЕРКА, РЕМОНТ И ЗАРЕЖДАНЕ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛИТЕ

Всички пожарогасители се проверяват след всяка употреба или периодично - един път в годината.
Проверка, ремонт и зареждане на пожарогасителите се извършва с резервни части и пожарогасително вещество в сертифицирания сервиз на ГАМА ПРИМ 95 ЕООД.