Пожарен шланг с диаметър 38мм/16 bar

Пожарен шланг с диаметър 38мм/16 bar

Характеристика:

Пожарен шланг с машинно вързани съединители тип „Щорц”, работно налягане 16bar, дължина 20м.

Сертификат:

EN 14540