Пожарен шланг с диаметър 52мм/8bar

Пожарен шланг с диаметър 52мм/8bar

Характеристика:

Пожарен шланг с машинно вързан със съединители тип „Щорц”, работно налягане 8bar, дължина 20м.

Сертификат:

EN 14540